Home

Maakt u optimaal gebruik van uw

bedrijfsgegevens?

Binnen uw bedrijf legt u gegevens van klanten, producten, projecten, processen, financiën en medewerkers vast in verschillende systemen. 


Genoeg gegevens voor inzicht in mijn bedrijfsvoering, denkt u.

Toch heeft u het gevoel dat u niet het optimale haalt uit uw gegevens. De reden? Het ontsluiten van de gegevens kost vaak veel tijd, het koppelen van verschillende systemen gaat niet of zeer moeizaam, rapportages brengen veel handwerk met zich mee of de standaard rapportages van de ERP-applicatie sluiten niet aan bij uw wensen.


SchatbareWaarde helpt u bij het ontwarren van de kluwen bedrijfsgegevens en deze te koppelen aan uw informatiewens.


Lees meer

Maakt u optimaal gebruik van uw

financiële administratie?

De financiële administratie is belangrijk voor uw organisatie. Zij laat weten hoe uw bedrijf er financieel voor staat.


Onder invloed van de marktvraag wijzigt u uw koers. Daarmee verandert ook uw informatiewens. Deze verandering kost tijd. Tijd die er niet altijd is. Ik help u graag met het optimaliseren van de financiële administratie en afdeling, wil graag met u sparren over financiële kwesties en ben uw flexibele schil om personeelstekort op te vangen of specifieke projectenn op te pakken.


SchatbareWaarde helpt u graag bij het vergroten van de meerwaarde van de financiële administratie.


Leer meer